Czer­wo­ne kapturki

Views: 118

Kil­ka dni temu uda­ło mi się nabyć po dłu­gich poszu­ki­wa­niach 2 ład­ne czer­wo­ne kap­tur­ki. Wyda­je mi się, że mają tro­chę za dłu­gie płe­twy, co w przy­szło­ści może spo­wo­do­wać pro­ble­my z utrzy­ma­niem się w base­nie, ale co tam naresz­cie są.

Teraz to naj­mniej­si miesz­kań­cy w base­nie, ale za to naj­bar­dziej wido­wi­sko­wi. Mam nadzie­ję, że wstęp­na obser­wa­cja w akwa­rium wyeli­mi­no­wa­ła groź­bę przy­wle­cze­nia zara­zy, bo jak­by nie patrzeć łatwiej zapo­bie­gać niż leczyć.

Resz­ta towa­rzy­stwa w base­nie przy­wi­ta­ła nowych wiel­ką wyżerką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.