Księ­ga gości

Dzię­ku­ję, za słusz­ne, kul­tu­ral­ne uwa­gi i za nie­spa­mo­wa­nie w ramach tej księ­gi gości.

Podziel się swo­imi wra­że­nia­mi.

 
 
 
 
 
 
 
 
Fields mar­ked with * are requ­ired.
Your E-mail address won’t be publi­shed.
For secu­ri­ty reasons we save the IP address 54.234.233.48.
It’s possi­ble that your entry will only be visi­ble in the guest­bo­ok after we revie­wed it.
We rese­rve the right to edit, dele­te, or not publish entries.
5 wpi­sów.
michal michal napisał/a 15 lip­ca 2016 o 11:09:
piek­na stro­na. pozdra­wiam ser­decz­nie
piek­na stro­na. pozdra­wiam ser­decz­nie
Łukasz Łukasz z Kraków/Portsmouth napisał/a 24 czerw­ca 2016 o 15:11:
Witam. Dzię­ku­ję za podzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem. Przy­mie­rzam się do uru­cho­mie­nia akwa­rium mor­skie­go. Czy jest moż­li­wość bez­po­śred­niej roz­mo­wy z Panem? Pozdra­wiam. Łukasz
Witam. Dzię­ku­ję za podzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem. Przy­mie­rzam się do uru­cho­mie­nia akwa­rium mor­skie­go. Czy jest moż­li­wość bez­po­śred­niej roz­mo­wy z Panem? Pozdra­wiam. Łukasz
Wacek Wacek z Tester napisał/a 10 kwiet­nia 2016 o 14:34:
To jest wpis testo­wy. Nikt się nie wpi­su­je trze­ba spraw­dzi ć czy się da?:)😕🏝
To jest wpis testo­wy. Nikt się nie wpi­su­je trze­ba spraw­dzi ć czy się da?:)😕🏝
zho zho z Wio­cha napisał/a 31 mar­ca 2016 o 23:03:
🎵Dzia­ła :)🍵
🎵Dzia­ła :)🍵
zho zho napisał/a 31 mar­ca 2016 o 22:50:
Witam w księ­dze gości na stro­nie www.akwa.aip.pl. Zapra­szam do podzie­le­nia się swo­ją opi­nią na temat tej stro­ny i jej roz­wo­ju.
Witam w księ­dze gości na stro­nie www.akwa.aip.pl. Zapra­szam do podzie­le­nia się swo­ją opi­nią na temat tej stro­ny i jej roz­wo­ju.

Jak założyć i utrzymać akwarium biotopowe?