Oczko, sier­pień 2020

Views: 294

Jak widać, oczko się wykla­ro­wa­ło, znik­nę­ło to paskud­ne zie­lo­ne zmęt­nie­nie wody, prak­tycz­nie widać dno zbior­ni­ka. Po latach poda­wa­nia che­mii, “wyna­laz­ków”, bak­te­rii, oka­za­ło się, że podob­nie jak w akwa­rium wystar­czy, żeby w zbior­ni­ku zaczę­ły nor­mal­nie rosnąć rośli­ny, któ­re kon­ku­ru­jąc z glo­na­mi zuży­wa­ją wszyst­kie sole mine­ral­ne i CO2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.