Odsło­ny: 45

A co tu dużo pisać, upał, jesz­cze raz upał, woda zie­lo­na. Niech cho­ciaż rzę­sa kon­ku­ru­je z gloniskami.

https://photos.app.goo.gl/nk4xD9bZ6Bs2PjKK7